IELTS Life Skills

life skiils2  

IELTS Life Skills-ը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պետք է ապացուցեն խոսելու (Speaking) ունակությունը և կարող են ընկալել անգլերենը (Listening) A1 և B1 մակարդակներում CEFR (Common European Framework of References) սանդղակով: Ներբեռնել IELTS Life Skills Guide for Test Takers and Agents UK.

Նախքան քննություն գրանցվելը, դուք պետք է ինքնուրույն ստուգեք Ձեր վիզայի կատեգորիայի անգլերեն լեզվի պահանջները:
Խնդրում ենք ուսումնասիրել Guidance on Applying for UK Visa – approved English language tests

Գրանցում
Ինչպես գրանցվել IELTS Life Skills-ում:

Դուք կարող եք ընտրել ձեզ համար հարմար քննության ամսաթիվը և գրանցվել Քննությունների ամսաթվերը և գրանցումը: Քննությունների ամսաթվերը և գրանցումը:

Ինչ են IELTS Life Skills-ը:

Ընդհանուր տեղեկություններ
IELTS IELTS Life Skills քննությունը երկու մակարդակ ունի:
- IELTS Life Skills - А1 Speaking и Listening
- IELTS Life Skills - B1 Speaking и Listening

Քննության ձևաչափը:
IELTS Life Skills-ն ընդունվում է զույգերով, մեկ այլ թեկնածուի Հետ, նույն քննիչի մոտ:

IELTS Life Skills թեստի առաջադրանքները արտացոլում են անգլիախոս միջավայրում հաղորդակցվելու ամենօրյա փորձը: Ձեզ կառաջարկվի մասնակցել ամենօրյա թեմաների վերաբերյալ կարճ քննարկումներին: Օրինակ.
- անձնական տվյալներ և փորձ
- ընտանիք և ընկերներ
- գնումներ
- աշխատանք
- առողջություն
- հանգիստ
- ուսումնասիրություններ և դասընթացներ
- տրանսպորտ
- տնային տնտեսություն
- եղանակ և այլն:

Քննության նպատակը:
Յուրաքանչյուր մակարդակում թեստը գնահատում է թեկնածուի լսելու և արձագանքելու, հասկանալի մտքերը արտահայտելու և այլ մարդկանց հետ զրույցը շարունակելու ունակությունները:

А1
Ձեզ կառաջարկվի.
- լսել և արձագանքել բանավոր խոսքին, որը ներառում է տարրական պատմություններ, հայտարարություններ, հարցեր և կարճ հրահանգներ
- փոխանակել ընդհանուր տեղեկություններ, տպավորություններ և կարծիքներ ծանոթ թեմաների վերաբերյալ
- զրուցակցի հետ ծանոթ իրավիճակում խոսել ձեզ ծանոթ թեմաների շուրջ

Առաջադրանքները կարող են ներառել.
- նկարագրություն
- արտահայտեն Ձեր կարծիքը
- անձնական տեղեկատվության փոխանակում
- ձեր նախասիրությունները
- մեկնաբանություն
- պարզաբանող տեղեկատվություն կամ նկարագրություն, հարցեր
- համաձայնություն կամ անհամաձայնություն
- բացատրություն օրինակներով և ապացույցներով
- որոշումների կայացում
- շահարկումներ
- ընտրություն

В1
Ձեզ կառաջարկվի.
- լսել և արձագանքել բանավոր խոսքին, որը ներառում է պարզ տեղեկատվություն և պատմություններ, ինչպես նաև հետևել պարզ հրահանգներին և բացատրություններին
- ծանոթ թեմաների շուրջ փոխանակել տեղեկություններ, տպավորություններ և կարծիքներ՝ հաշվի առնելով իրավիճակին համապատասխան ձևականությունները
- ծանոթ իրավիճակում խոսել մեկ կամ մի քանի զրուցակիցների հետ, մեկնաբանել և արձագանքել զրուցակիցների խոսքերին ՝ ձեզ ծանոթ թեմաների վերաբերյալ ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար

Ի լրացում А1 առաջադրանքներին B1 մակարդակի առաջադրանքները կարող են ներառել.
- համեմատություն
- հակադրության արտահայտում, պատճառի, հետևանքների և նպատակների բացատրություն
- առաջնահերթությունների սահմանում
- պլանավորում
- համոզում
- պատմում
- հարցեր անցյալ կամ ապագա իրադարձությունների վերաբերյալ
- վստահության կամ հնարավորության արտահայտում

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ի ՞նչ է գնահատում IELTS Life Skills-ը:
Քննությունը գնահատում է ձեր հմտությունները չորս հիմնական չափանիշներով.
- տեղեկատվության ստացում
- ստացված տեղեկատվության ըմբռնումը և օգտագործումը
- բանավոր խոսքը հաղորդակցության համար
- մասնակցություն քննարկմանը:
Թեստի ընթացքում թեկնածուներին թույլատրվում է գրառումներ կատարել ՝ իրենց պատասխանները պատրաստելու համար: Քննության ընթացքում կատարված գրառումները չեն գնահատվում: Քննիչը գնահատում է միայն բանավոր խոսքը (speaking) և ունկնդրման ունակությունը (listening):

Ի ՞նչ մակարդակի է համապատասխանում IELTS Life Skills-ը:
IELTS Life Skills-ը ստուգում է անգլերենը A1 և B1 մակարդակներին համապատասխանելու համար՝ European Framework of Reference for Languages (CEFR) սանդղակով: Սա միջազգային ստանդարտ է, որն օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում ՝ լեզվական հմտությունները գնահատելու համար:

Ինչպե՞ս է անցնում քննությունը:
IELTS Life Skills-ը բաղկացած է երկու հիմնական մասից.
- քննության առաջին մասը ձեզ հայտնի թեմաների հարցերն ու պատասխաններն են
- քննության երկրորդ մասը ' միասին համակցված առաջադրանքները Speaking և Listening մասերից
- երկու A1 և B1 մակարդակներում դուք լսում եք CD սկավառակ առաջադրանքով
- Լսողական առաջադրանքի կատարումը ցույց է տալիս ընդհանուր տեղեկություններն ու մանրամասները ունկնդրելու ձեր կարողությունը
- պատասխանը տրվում է բանավոր, այնուամենայնիվ թույլատրվում է գրառումներ կատարել, մինչ առաջադրանքը հնչում է
- պատասխանների ավարտին նախատեսվում է մի փոքր քննարկում CD սկավառակից նոր լսված առաջադրանքի հետ կապված թեմայի շուրջ
- լրացուցիչ B1 մակարդակի համար-երկրորդ հանձնողի հետ զուգակցված ցանկացած իրադարձության պլանավորում:

Ինչու՞ է IELTS Life Skills-ը հանձնվում զույգերով:
IELTS Life Skills-ը ստուգում է, թե որքան լավ կարող եք հաղորդակցվել անգլերենով առօրյա կյանքում: Դա գնահատելու լավագույն միջոցը մոտավորապես նույն մակարդակի երկրորդ հանձնողի հետ համատեղելն է, որպեսզի կարողանաք ցույց տալ, թե որքան լավ կարող եք խոսել և մասնակցել անգլերեն քննարկմանը:

Որքա՞ն է տևում թեստը:
IELTS Life Skills-ը կարճ տևողությամբ թեստ է: Թեստի տևողությունը ՝ - IELTS Life Skills - A1 Speaking և Listening - 16-18 րոպե - IELTS Life Skills - B1 Speaking և Listening-22 րոպե:

Նախապատրաստման համար անվճար նյութեր


IELTS Life Skills - Sample Paper A Level A1
IELTS Life Skills - Sample Paper B Level A1
IELTS Life Skills - Sample Paper A Level B1
IELTS Life Skills - Sample Paper B Level B1
IELTS Life Skills A1 Sample Test A (audio recording)
IELTS Life Skills A1 Sample Test B (audio recording)
IELTS Life Skills B1 Sample Test A (audio recording)
IELTS Life Skills B1 Sample Test B (audio recording)

IELTS Life Skills քննության ամսաթվերը
IELTS Life Skills քննության ամսաթվերը Քննությունների ամսաթվերը և գրանցումը:.

Արդյունքները
IELTS Life Skills թեստի արդյունքները սովորաբար պատրաստ են քննությունը հանձնելուց հետո 6-րդ օրը: Դուք կստանաք երկու արդյունքներից մեկը.
- Pass
- Fail
Fail-ը նշանակում է, որ թեկնածուն չի հանձնել քննությունը, և դրա արդյունքը չի կարող օգտագործվել վիզայի դիմումի համար:

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում