Ինչպե՞ս գրանցվել OSR-ում

Ամրագրել և հանձնել One Skill Retake քննությունը Հայաստանում շատ հեշտ է։

Ողջ գործընթացն այսպիսին է՝

1. Հիմնական քննություն (կարելի է հանձնել Երևանում) - հանձնեք IELTS քննությունը համակարգչով։ Հիմնական քննությունը ամրագրելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր ընտրած քննական կենտրոնը առաջարկում է One Skill Retake։

2. Սպասեք արդյունքներին (3-5 օր) – հուսով ենք՝ հավաքել եք ձեզ անհրաժեշտ միավորների քանակը, իսկ եթե ոչ, ապա՝

3. Գրանցվեք book.ielts.idp.com/account կայքի ձեր անձնական կաբինետի «View My Tests» բաժնում՝ One Skill Retake-ի ծառայություններից օգտվելու համար։
Բավարար միավորներով անցած քննական յուրաքանչյուր բաժնի վերևում կհայտնվի «Retake» կոճակը։
Ընտրեք այն բաժինը, որը ուզում եք վերահանձնել և ավարտեք գրանցումը, ներառյալ վճարումը, ինչպես հիմնական քննության դեպքում։

4. Հանձնեք One Skill Retake-ը հիմնական քննության պահից 60 օրվա ընթացքում։

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ Skill Retake-ի մասին կարող եք ստանալ FAQs բաժնում:

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում