IELTS քննության մասին

IELTS – ը (International English Language Testing System) միջոց է՝ ցուցադրելու ձեր անգլերեն լեզվի հմտությունները և բացելու դռներ դեպի միջազգային.
հնարավորություններ: Եթե պլանավորում եք արտագաղթել, վերապատրաստվել կամ աշխատել անգլիախոս երկրներից որևէ մեկում, ապա IELTS – ը կարևոր քայլ կլինի ձեր երազանքներն իրականացնելու համար:

IELTS- հասանելի էամբողջ աշխարհում, ունի համընդհանուր ճանաչելիություն և միջազգային ուղղվածություն ունի: IELTS վկայականը Ձեզ համար բացում է ավելի քան 10,000 ուսումնական հաստատությունների և ավելի քան 140 երկրների պետական և մասնագիտական կազմակերպությունների դռներ, որոնք այն ճանաչում են որպես անգլերենի իմացության օբյեկտիվ և հուսալի ապացույց: Անկասկած, IELTS-ն համաշխարհային կարգի քննություն է, որը ձեզ կտանի այնտեղ, ուր պատրաստվում էիք գնալ:

IELTS-եզակի քննություն չորս հիմնական խոսքի հմտությունների համար ' ունկնդրում (listening), ընթերցում (reading), գրավոր խոսք (writing) և բանավոր խոսք (speaking): Քննությունների արդյունքների կազմակերպման, վարման կամ մշակման յուրաքանչյուր ասպեկտ արդյունավետ և հուսալի է: Վստահ լինելու համար ստացեք ձեր միավորը IELTS-ի միջոցով:

Վերցրեք քննություն
IELTS ձեր քաղաքում